Ja, ik word ook maatje! Ja, ik word ook maatje!

Word je ook een maatje voor een ander?
lees meer »
 
Pastoraat, jong en oud Pastoraat, jong en oud
Pastoraat is een mooi woord voor het naar elkaar omzien. Alle gemeenteleden hebben daarin een taak, samen met de bezoekgroepen, ouderlingen en predikanten. De predikanten hebben onderling de taken op dit terrein verdeeld. Ds. Gilda Polderman bezoekt mensen ouder dan 70 jaar. Er is op dit moment een vacature voor de pastorale zorg voor de 'jongeren'.
 
Activiteiten voor 70+

Activiteiten voor 70+
Activiteiten die speciaal gericht zijn op de leeftijdsgroep 70+ staan hier beschreven.
 
Alles voor de jeugd ...

Alles voor de jeugd ...
... staat op hun speciale pagina.
 
Wijkkerkenraad Wijkkerkenraad

De leden van de Wijkkerkenraad (WK) van de Dorpskerk in Santpoort zijn verantwoordelijk voor het beleid van onze wijkgemeente. De WK komt ongeveer één keer per maand bij elkaar. Alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) maken deel uit van de WK, maar enkele van hen zijn ontslagen van de verplichting om de vergaderingen bij te wonen.

De leden van het moderamen, de ‘kleine kerkenraad’, dragen namens de WK zorg voor het dagelijkse bestuur. Ook bereidt het moderamen de vergaderingen van de WK voor.

Onder de paraplu van de WK functioneren een aantal werk- en taakgroepen. In totaal dragen zo’n 100 vrijwilligers binnen de Dorpskerkgemeente regelmatig hun steentje bij.
 
Liturgie-commissie Liturgie-commissie
De commissie liturgie houdt zich intensief bezig met alle vragen die samenhangen met de gang van zaken bij de zondagse eredienst en andere vieringen. Ze geeft daarover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de kerkenraad. Heeft u een opmerking, compliment of klacht? laat het ons weten.
 
Dorpskerk-Cantorij

Dorpskerk-Cantorij
Samen zingen verbindt mensen. In woorden en muziek ervaar je wat er in je leeft, kun je jezelf en de ander ontmoeten.
De cantorij van de Dorpskerk is een koor met een vaste kern en . . . .
lees meer »
 
Voorzanggroep Voorzanggroep
De voorzanggroep is opgezet om de gemeente te ondersteunen in het zingen van nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek.
lees meer »
 
Soep en spirit

Soep en spirit
Samen eten en praten over een thema wat je aanspreekt. Of je nu een kerkelijke of onkerkelijke achtergrond hebt. Dat is de formule van Soep en Spirit. Inmiddels zijn er al diverse avonden geweest. Er is zelfs een kleine wachtlijst. Wilt u ook uw huis eens ter beschikking stellen of wilt u aan zo’n groep meedoen, laat u dat dan even weten aan Foka Oosterhuis (0235381493).
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Bloemen spreken, als het ware, een taal waar woorden niet kunnen reiken. Een taal die het hart raakt. De geur, de oneindige variaties in kleur en vorm kunnen van een overweldigende schoonheid zijn die niet na te maken is.
lees meer »
 
Autorijdienst Autorijdienst

Voor wie niet in staat is op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, is er de Autorijdienst. Aarzel niet om er gebruik van te maken! (of om u als chauffeur aan te bieden!)
lees meer »