Van de Diaconie november Van de Diaconie november
Beste mensen,

De collecten hebben in september het volgende opgebracht;
5 sept KiA-project Z 009087 € 162,40
12 sept PKN / Missionair Werk € 162,15
19 sept Diaconie € 103,10
26 sept KiA-project Z 009085 € 105,70
            
Voor de Kerk werd totaal € 502,10 ontvangen.
In september is € 130 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor alle giften.
 
Met een hartelijke groet, Jan Bothof
 
Van de Diaconie oktober Van de Diaconie oktober
Beste mensen,

De collecten hebben in augustus het volgende opgebracht;
1 aug Diaconie  € 107,00
8 aug Diaconie  €   93,62
15 aug KiA-project Z 009085 €   88,77
22 aug Diaconie  €   93,93
29 aug Diaconie t.b.v. Noodhulp Haïti € 228,50

Voor de Kerk werd totaal € 513,22 ontvangen.
In augustus is € 100 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti
De collecte van 29 augustus was bestemd voor noodhulp in Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp behoeven. De mooie collecte-opbrengst in het Kruispunt en de Dorpskerk is € 228,50 en via de bank ontvingen we ook nog € 210,00 voor dit speciale doel. Het totale bedrag van € 438,50 zal gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA ( https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/ )

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bank-overschrijvingen.
Met een hartelijke groet, Jan Bothof


 
 
Van de Diaconie september Van de Diaconie september
Beste mensen,

De collecten hebben in juni het volgende opgebracht;
juni  Diaconie € 105,00
6 juni KiA-project Z 009087 € 231,67
13 juni PKN-Dorpskerkenbeweging €   76,98
20 juni Diaconie € 103,15
27 juni  Diaconie t.b.v. Noodhulp Madras € 224,20

Voor de Kerk werd totaal € 635,45 ontvangen.

In juli waren de collecte-opbrengsten;
juli Diaconie € 337,60
4 juli PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat € 114,30

Voor de Kerk werd totaal € 466,00 ontvangen.
In juni en juli is € 120 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste collecten.

Crematorium Project Helpende Handen India
In ons vorige kerkblad van eind juni meldde ik al de verwachte opbrengst van ruim € 500 voor dit doel. Uiteindelijk zijn er toch nog meer extra giften via de bank ontvangen, zodat we met inzet van de toegezegde ‘verdubbelaar’ van onze Diaconie een totale donatie van € 1.240 hebben kunnen doen. Een bijzonder mooi resultaat! 
Elders in de KerkOnderweg van september een artikel van onze welbekende Stichting Santpoort helpt Madras, waarin dit ook wordt vermeld en tevens met een uitgebreide toelichting van activiteiten, donaties en vrijwilligers(werk).

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti
Als u dit leest, zal de collecte van 29 augustus reeds gedaan zijn en die is bestemd voor noodhulp in Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp behoeven. De opbrengst zal door onze Diaconie gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften via collecten, online-doneren en bankoverschrijvingen. 
DANK !
Met een hartelijke groet, Jan Bothof
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.