Bezoek aan assielboot "SILJA EUROPA” Bezoek aan assielboot "SILJA EUROPA”
Joke Zuidema had een verzoek gekregen of wij met de drie diaconieën uit Velsen-Zuid, IJmuiden en Santpoort-Velserbroek iets konden betekenen voor de vluchtelingen.

Vrijdag 21 oktober jl. hebben Jan Bothof en ik vanuit onze Diaconie een bezoek gebracht aan de asielboot die sinds kort afgemeerd ligt aan de kade in Velsen-Noord, de Silja Europa, samen met Henk Horsman (Ichtuskerk), Liesbeth van der Lugt (Engelmunduskerk) en Jolanda van der Wal van Welzijn Velsen.

Er verblijven bijna 1.000 mensen, waarvan plm. 75 kinderen, op deze boot en Froke Hazenberg, medewerkster COA, vertelde dat zij graag Sint-Maarten met deze kinderen wil vieren. Zij heeft hier lampionnen en snoepgoed voor nodig en daar heeft het COA geen budget voor.
De drie diaconieën hebben besloten om dit te verzorgen.

Ook is er een groot tekort aan sportkleding en -schoenen nu de kinderen in november naar school gaan en dus tevens de vraag of wij zouden kunnen helpen om hierin te voorzien.

Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke oproep in de Jutter/Hofgeest, op diverse basisscholen en via een nieuwsbrief in onze (kerkelijke) gemeente met het verzoek om deze kleding in de eerste week van november in te leveren in onze drie kerken. Op het moment dat ik dit verslagje schrijf, moet e.e.a. nog plaatsvinden en weten we nog niet waartoe deze verschillende activiteiten hebben geleid.
Wordt vervolgd …..
 
Carla van Woensel
 
Van de Diaconie november Van de Diaconie november
Beste mensen,

De collecten hebben in september het volgende opgebracht:
  4 sep Kerk in Actie project K 021262 €  230,75
11 sep Kerk in Actie Jong Protestant €  112,30
18 sep Diaconie €  202,50
25 sep Kerk in Actie project Z 009085 €  166,77

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 10,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de bovenstaande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 650,30 ontvangen.

Op zondag 16 oktober werd in onze beide kerken de Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Zoals gebruikelijk werden er ook weer goederen ingezameld ten behoeve van de Voedselbank in Velsen. Op de foto’s kunt u zien dat er ook dit jaar weer volop aan onze oproep gevolg is gegeven.

De diaconale collecte was deze zondag bestemd voor Hart voor Kinderen.
Deze stichting verzorgt voedselpakketten in Afrika omdat ook daar als gevolg van de oorlog in Oekraïne veel minder graan geleverd wordt waardoor de prijzen van voedsel enorm stijgen. Met één pakket van € 50 kan een groot gezin een maand eten.
De opbrengst hiervoor was bijna € 350.
Tevens was er de mogelijkheid om de Voedselbank financieel te ondersteunen en daarvoor is tot op het moment van dit schrijven (26/10) ca. € 1.575 gedoneerd.

Alles bij elkaar een prachtig resultaat en alle gevers worden bij deze hartelijk bedankt!
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
Jaarrekening 2021 van de Diaconie is beschikbaar Jaarrekening 2021 van de Diaconie is beschikbaar
De jaarrekening over 2021 van de Diaconie is door de Controlecommissie (Joyce Schipper - Out en Dick Pletting) recentelijk gecontroleerd en goed bevonden en nadien ook geaccordeerd door ons College van Diakenen en door de Algemene Kerkenraad. Inmiddels heeft ook het CCBB deze jaarrekening goedgekeurd.
De samenvatting van de resultaten vindt u hieronder en die zijn ook gepubliceerd op onze website bij ‘Financiën’ onder het kopje ‘De Diaconie is een ANBI’.
Bent u geïnteresseerd in de jaarrekening, laat het dan aan mij weten via e-mail diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl.
U heeft tot 1 oktober gelegenheid om te reageren, daarna volgt de definitieve vaststelling.
 
 Jan Bothof, penningmeester

 
 
Van de Diaconie oktober Van de Diaconie oktober
Beste mensen,

De collecten hebben in de gezamenlijk zomerdiensten in augustus het volgende opgebracht:
  7 aug Diaconie €  168,10
14 aug Kerk in Actie Zending €    86,00
21 aug Diaconie €  141,60
28 aug Kerk in Actie Binnenland Diaconaat €    70,35

Daarnaast is via o.a. I-Deal nog € 57,50 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de augustus collecten.
De collecte-opbrengst voor onze Kerk was € 653,29

De collecten voor Kerk in Actie waren in augustus:
  • Voor de Zending in Egypte (14 augustus). Ondersteuning van de lokale Koptisch-Orthodoxe kerk. De lokale kerken werken in projecten van 3 tot 5 jaar samen met de inwoners om de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkgelegenheid te verbeteren.
  • Voor het Binnenlands Diaconaat (28 augustus). “Kerk zijn doe je met elkaar”. Kerk in actie begeleidt en ondersteunt lokale initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de “Woonkamer” bij een kerk in Friesland. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen hier wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.
Ondanks de zomerperiode weer een mooi resultaat, alle gevers hartelijk dank!
 
Namens de Diaconie, Heine Wagenaar
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.